Author Details

Kadyrov, Shirali, Nazarbayev University, Kazakhstan